Đảng uỷ PVNC: Nhân tố quyết định mọi thắng lợi
Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 15:51

Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, những kết quả đạt được của Tổng công ty đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Từ khi tiến hành cổ phần hoá đến nay vai trò đó đang tiếp tục là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của đơn vị. Kết quả hoạt động năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 đã đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Tổng công ty.

Hiện tại, Đảng bộ PVNC có 336 Đảng viên, sinh hoạt tại 17 Chi bộ và 2 Đảng bộ bộ phận. Năm 2005, sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, nhiều Đảng viên tỏ ra băn khoăn, lo lắng về vai trò của tổ chức Đảng khi đơn vị chuyển sang mô hình hoạt động mới. Tuy nhiên những lo lắng đó đã sớm được giải quyết.

Ngay từ những ngày đầu tiến hành cổ phần hóa, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng trong đơn vị đã có những thay đổi căn bản. Cấp ủy đã chủ động điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo phù hợp với phương thức hoạt động mới. Sự lãnh đạo của cấp uỷ đi sâu vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ban Chấp hành Đảng bộ đã chủ động bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, cùng lãnh đạo Tổng công ty bàn bạc, tìm giải pháp, cách làm hiệu quả nhất. Các phương án sản xuất kinh doanh, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đều xuất phát từ chủ trương của cấp ủy, có sự bàn bạc thống nhất với Hội đồng quản trị trước khi triển khai thực hiện. Nhờ phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể nên các Nghị quyết đề ra được triển khai có hiệu quả, nhất là các Nghị quyết chuyên đề về sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại lao động, đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... Với những nỗ lực trong mọi lĩnh vực hoạt động, Tổng công ty PVNC vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2006-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2011 và những tháng đầu năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc sắp xếp công việc hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ Đảng viên, công nhân viên được học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng được phổ biến đến tận 100% cán bộ Đảng viên, công nhân viên lao động cũng như Quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012). Về công tác tổ chức, Tổng công ty đã thành lập Văn phòng Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo thành lập thêm 2 Chi bộ trực thuộc, nâng cấp một Chi bộ lên thành Đảng bộ bộ phận, chia Chi bộ Văn phòng Tổng công ty thành 5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Việc sinh hoạt của các Đảng viên cũng thường xuyên được rà soát để chuyển sinh hoạt cho phù hợp với công tác chuyên môn. Việc thành lập, nâng cấp tổ chức Đảng, thành lập Văn phòng Đảng uỷ và rà soát chuyển sinh hoạt cho Đảng viên một cách kịp thời và hợp lý đã giúp tổ chức Đảng và Đảng viên phát huy tốt hơn vai trò, tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng trong đơn vị. Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ để góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy và nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác cho Đảng viên, từ đó chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên được nâng lên rõ rệt. Đến nay, Đảng bộ có 330 Đảng viên được đánh giá chất lượng, thì có 50 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 256 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và 24 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, không có Đảng viên vi phạm tư cách, có 2 Đảng bộ bộ phận và 13 Chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh, 2 Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 Chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Một trong những điều góp phần làm nên kết quả đáng khích lệ như trên là sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ Tổng công ty trong công tác xây dựng phát triển Đảng. Ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động, Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung chỉ đạp các cấp ủy cơ sở quản triệt và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng viên là tạo nguồn sinh lực mới cho Đảng, giúp cho tổ chức cơ sở Đảng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Thời gian qua, Đảng bộ đã cử 30 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển Đảng viên chính thức cho 22 đồng chí. Đảng bộ cũng thường xuyên làm việc và cho ý kiến chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể, đảm bảo cơ chế, điều kiện để các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong đơn vị phát huy tốt nhất chức năng nhiệm vụ của mình, các đoàn thể trong Tổng công ty đều được đoàn thể cấp trên xếp loại xuất sắc.

Trải qua từng giai đoạn, nhất là từ khi trở thành thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Đảng uỷ PVNC đã lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Đảng bộ vinh dự được nhận nhiều phần thưởng thi đua cao quý và liên tục giữ vững danh hiệu là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngày càng phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong các hoạt động của PVNC.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên