PVNC tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8.
Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 09:24

Ngày 21/4/2014 tại Hội trường tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khoá XI).

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Ngọc Bảng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đ/c Đồng Xuân Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên; thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc, Ban kiểm soát; Trưởng, phó các Ban/ văn phòng, Ban quản lý dự án, Ban điều hành; cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc; Đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An tham dự và quán triệt Nghị quyết TW 8.Đ/c Bùi Đình Sâm quán triệt các nội dung của Nghị quyết, kết luận của Hội nghị TW 8 (Khoá XI)

Sau phần khai mạc, Hội nghị đã nghe đ/c Bùi Đình Sâm quán triệt các nội dung Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (Khoá XI). Ngoài việc nêu bật tầm quan trọng những vấn đề đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị lần thứ 8, đ/c Bùi Đình Sâm còn chuyển tải nội dung Nghị quyết số 29 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các kết luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội XI về kinh tế xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn liền với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nhiệm vụ, giải pháp sắp tới; kết luận về “dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Ban thường vụ đảng ủy quán triệt một số nội dung công tác của Đảng bộ Tổng công ty lồng vào nhiệm vụ chuyên môn.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên toàn tổng công ty nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết, Kết luận của Đảng. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, đưa PVNC ngày càng phát triển.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên