PVNC thông báo về việc chuyển sàn chứng khoán PVA
Thứ ba, 23 Tháng 9 2014 16:16

Quyết định của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tổng công ty Xây Lắp Dầu Khí Nghệ An

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo số 1690/TB-VSD về việc thực hiện chuyển sàn Chứng khoán PVA từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Tải nội dung tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên