PVNC: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 15:12

Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.
Địa chỉ liên lạc: Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, số 7 Quang Trung, T.P Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0383.844560-Fax: 0383.566600
Website: pvnc.com.vn


Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 405/PVNC-TCHC ngày 26 tháng 03 năm 2015 của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Nghệ An, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin:

Tải thông báo tại đây

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên