Thông báo giao dịch cổ phiếu PXA PDF. In Email
Viết bởi Ban Truyền thông   
Thứ tư, 21 Tháng 10 2015 08:37

Thực hiện chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, ngày 20/10/2015, PVNC đã thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu PXA. Theo đó, PVNC sẽ bán toàn bộ 6.075.000 cổ phiếu PXA bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết xin mời xem toàn văn Thông báo giao dịch

 
Đơn vị thành viên