PVNC công bố báo cáo Tài chính trước kiểm toán Quý 3, Quý 4 năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi Ban Truyền thông   
Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 16:23

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ trước kiểm toán Quý 3 và Quý 4 năm 2015. Chi tiết xem đính kèm tại đây

 
Đơn vị thành viên