Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 08:50

Ngày 06/03/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã có Nghị quyết số 11/NQ-PVNC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-PVNC của Hội đồng quản trị, PVNC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự Đại hội là ngày 05/4/2017. Chi tiết xem nội dung Thông báo chốt quyền tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên