PVA Công bố thông tin tạm dừng sản xuất kinh doanh
Thứ sáu, 20 Tháng 5 2022 18:36

Do khó khăn về tài chính và việc làm dẫn đến không còn khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp, ngày 20/5/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã thông qua Nghị quyết tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian tạm dừng: Từ 22/5/2022 đến 22/5/2023

Lý do tạm dừng: Công ty gặp khó khăn trong kinh doanh, không còn khả năng duy trì hoạt động

Chi tiết xem Nghị quyết đính kèm tại đây

 
Đơn vị thành viên