PVNC thông qua kết quả hoạt động SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2010
Thứ năm, 29 Tháng 7 2010 13:13
Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa qua Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An đã thông qua các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong quý II/2010 và 6 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, doanh thu quý II/2010 của Công ty đạt 244.87 tỷ đồng tăng 331.7% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 công ty đạt 278.9 tỷ đồng, tăng 160.4 tỷ đồng, tương đương tăng 235.3% so với cùng kỳ năm trước.
 
Lợi nhuận trước thuế quý II/2010 đạt 32.18 tỷ đồng tăng trưởng 1298% so với quý I/2010, so với cùng kỳ năm trước tăng trưởng 819.4%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, LNTT đạt 34.66 tỷ đồng tăng 612% so với cùng kỳ năm trước.
 
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên