PVNC ra mắt Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Số 1 Nghệ An
Thứ tư, 03 Tháng 11 2010 14:17

Để từng bước hoàn thiện mô hình Tổng Công ty, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản suất kinh doanh và trên cơ sở tổ chức lại các Xí nghiệp hiện có, liên kết với các đơn vị có năng lực tài chính để hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
Sáng ngày 02/11/2010 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí số 1 Nghê An (PVNC - 1) đã tổ chức Đại hội cổ đông sáng lập. Đến dự Đại hội có các đại biểu: Ông Phan Hải Triều - CT HĐQT PVNC; Ông Đồng Xuân Bình - CT HĐQT PVIT; Ông Tô Văn Tám - UV HĐQT PVNC; Ông Phan Quốc Hùng - PTGĐ PVNC; Ông Nguyễn Văn Cường -Trưởng  BKS PVNC; Ông Nguyễn Mạnh Linh - TGĐ PVC 12/9; cùng với 06 cổ đông, đại diện cho 1.500.000 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.


     
Toàn cảnh Đại hội cổ đông sáng lập Công ty PVNC - 1

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng:
-Phương án thù lao của HĐQT, BKS;
-Dự thảo Điều lệ tổ chức, hoạt động của PVNC - 1;
-Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2010;
-Kế hoạch SXKD năm 2011.
Thay mặt cho Tổng công ty PVNC, Ông Phan Hải Triều - CT HĐQT Tổng công ty đã phát biểu và đóng góp ý kiến cho PVNC - 1, Ông tin tưởng PVNC - 1 sẽ tạo được thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư và xây lắp; tăng năng suất lao động, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trong tương lai.
Đại hội cổ đông đã bầu ra HĐQT gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Văn Phúc, Ông Đặng Mạnh Hùng, Ông Nguyễn Đức Tiến và bầu ra BKS gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ông Nguyễn Lương Toàn, Bà Phạm Thị Hà.

Lãnh đạo PVNC tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT và BKS

Công ty CP Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An có vốn điều lệ 15.000.000.000 VND (Mười lăm tỷ đồng), trong đó PVNC góp 35% vốn điều lệ.
Định hướng phát triển của PVNC - 1  trong thời gian tới sẽ tập trung chuyên môn hóa và đi vào chiều sâu lĩnh vực xây dựng dân dụng; Xây dựng các công trình hạ tầng KCN, Khu đô thị lớn và KCN tập trung trong và ngoài tỉnh; Đa dạng hóa hình thức đầu tư trên nhiều lĩnh vực như: kinh doanh bất động sản, hạ tầng KCN, KKT, Khu đô thị; Chuyên môn hóa trong tất cả các lĩnh vực đầu tư. Phấn đấu trong tương lai PVNC - 1  sẽ trở thành đơn vị chủ lực trong lĩnh vực đầu tư và xây lắp của Tổng công ty PVNC.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên