CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN (DKNA-PXA)

* Địa chỉ: Tầng 23,24 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 - Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An
* Điện thoại: 0383. 586 488
* Fax: 0383. 586 696
* Chủ tịch HĐQT: Ông Đường Hùng Cường
* Giám đốc: Ông Lê Phi Hùng

2. CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN (XMDK - NA)

* Địa chỉ: Km 62 Quốc lộ 7A - Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
* Điện thoại: 038.3 872 131
* Fax: 0383. 872 345
* Chủ tịch HĐQT: Ông Ngô Văn Toàn
* Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Tịnh

3. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH DẦU KHÍ NGHỆ AN (DKNA-TI)

* Địa chỉ: Số 45 - Đường Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An
* Điện thoại: 0386. 250 858
* Fax:
* Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Anh Tuấn
* Giám đốc: Ông Lương Xuân Cảnh

4. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ SỐ 1 NGHỆ AN (DKNA-1)

* Địa chỉ: Số 7 - Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An
* Điện thoại: 0383. 592 487
* Fax: 0383.592 487
* Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đức Tiến
* Giám đốc: Ông Đặng Mạnh Hùng

5. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG DẦU KHÍ NGHỆ AN (DKNA-IC)

* Địa chỉ: Số 7 - Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An
* Điện thoại: 0383. 589 002
* Fax: 0383. 589 481
* Chủ tịch HĐQT: Ông Phan Kiên Trinh
* Giám đốc: Ông Đậu Anh Tuấn

6. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ TĨNH (DKNA-HT)

* Địa chỉ: Số 415 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
* Điện thoại: 0393. 777 979
* Fax: 0393. 777 979
* Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Cường
* Giám đốc: Ông Nguyễn Nghĩa Ngũ

7. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ SỐ 3 NGHỆ AN (DKNA-3)

* Địa chỉ: Số 45 - Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An
* Điện thoại:
* Fax:
* Chủ tịch HĐQT: Ông Trương Tuấn Ngọc
* Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Danh

8. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN

* Địa chỉ: Số 45 - Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An
* Điện thoại: 0383 544 560
* Fax:
* Giám đốc: Ông Nguyễn Lâm Trung

 


Đơn vị thành viên