PVNC giải trình việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên
Tuesday, 20 September 2016 14:57

Ngày 19/9/2016, PVNC đã có Công văn số 198/PVNC-TCHC giải trình việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016. Chi tiết xem nội dung tại Bản Giải trìnhBáo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét

 
Báo cáo tài chính Quý 2 và Giái trình kết quả SXKD
Monday, 25 July 2016 10:43

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ trước kiểm toán và Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2016. Chi tiết xem toàn văn BCTC Giải trình

 
Nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Phi Hùng
Thursday, 02 June 2016 08:01

Ngày 30/5/2016, Hội đồng quản trị PVNC đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-PVNC về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Phi Hùng. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
Thursday, 02 June 2016 07:57

PVNC công bố số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ và số liệu hợp nhất quý 1 năm 2016. Chi tiết xem tại đây: BCTC Công ty mẹBCTC Hợp nhất

 
Thông tin Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần thứ 3
Friday, 06 May 2016 08:57

Ngày 05/5/2016, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Tổ chức lần thứ 3). Đại hội đã thông qua các nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, bẩu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. Chi tiết kết quả Đại hội xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2
Wednesday, 20 April 2016 17:27

Ngày 20/4/2016, PVNC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ 2. Với số lượng 07 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.170.369 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 23,67% số cổ phần có quyền biểu quyết, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ hai không đủ điều kiện để tiến hành. Tổng công ty thông báo và trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội tổ chức lần thứ 3 vào ngày 05/05/2016. Chi tiết xem các file: Công bố thông tin kết quả tổ chức ĐH lần 2Thông báo mời ĐH lần 3

 
PVNC công bố báo cáo thường niên 2015
Monday, 11 April 2016 10:27

Thực hiện quy định về công bố thông tin, PVNC công bố báo cáo thường niên 2015. Chi tiết xem các file đính kèm: Phần 1Phần 2

 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1
Saturday, 02 April 2016 08:48

Ngày 02/4/2016, PVNC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Với số lượng 13 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.066.520 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 23,19% số cổ phần có quyền biểu quyết, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành. Tổng công ty thông báo và trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội tổ chức lần thứ 2 vào ngày 20/4/2016. Chi tiết xem các file: Công bố thông tin kết quả tổ chức ĐH lần 1Thông báo mời ĐH lần 2

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 37
Unit members