Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC

Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

Tải file tại đây

 
Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Ngày 06/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Đọc thêm...
 
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngày 31 tháng 7 năm 2009, Bộ Xây dựng đã có thông tư Số: 27/2009/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tải file thông tư Số: 27/2009/TT-BXD

 
Chỉ số giá xây dựng Quí 1 năm 2009

Ngày 03/06/2009 Bộ Xây dựng đã có công văn số 1028/BXD-VP công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2009.

Đọc thêm...
 
Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.
Tải tài liệu về...
 
Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Tải tài liệu về...
 
Thông tư Số 05 /2009/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Tải tài liệu về...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Đơn vị thành viên