Lãnh đạo Petrovietnam kiểm tra tình hình triển khai và tiến độ Đề án Hải Thạch - Mộc Tinh (Dự án Biển Đông 1)
Friday, 17 February 2012 07:30

Sáng ngày 16/02/2012, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC, số 31, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức họp kiểm tra tình hình triển khai và tiến độ Đề án Hải Thạch – Mộc Tinh (Dự án Biển Đông 1).
Tham dự họp có các đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện Lãnh đạo các Đơn vị BĐPOC, PTSC, VSP, PetroSetco, PV Gas,….Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BĐPOC) – đại diện Chủ đầu tư

báo cáo trước Lãnh đạo Tập đoàn


Chủ tịch HĐTV Phùng Đình Thực phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Mở đầu cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BĐPOC) – đại diện Chủ đầu tư đã báo cáo trước Lãnh đạo Tập đoàn về tình hình tổng thể thực hiện Dự án. Các đơn vị PTSC, PetroSetco, VSP, PV Gas,… đã báo cáo tình hình thực hiện dự án thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo các Đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và triển khai dự án, đồng chí Phùng Đình Thực đã tổng kết, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chú ý tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công dự án Biển Đông 1 đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cho các Ban chức năng thuộc Tập đoàn tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các đơn vị thực hiện dự án Biển Đông 1 trong thời gian tới.


Phạm Văn Toán


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members