PVA công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019
Friday, 18 October 2019 08:06

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members