PVNC công bố thông tin điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Wednesday, 11 March 2020 10:29

Do nhầm lẫn trong xác định ngày chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 (ngày 02/4/2020 trùng vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương). PVNC điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là ngày 03/4/2020, Vậy Tổng công ty xin được công bố để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem thêm tại file đính kèm Tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members