PVNC xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018
Friday, 15 March 2019 09:09

Theo quy định về công bố thông tin và hướng dẫn của HNX, BCTC đã được kiểm toán phải được công bố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo nhưng không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên do các đơn vị được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 lựa chọn kiểm toán BCTC cho PVNC không thực hiện kiểm toán nên PVNC đang phải liên hệ với các đơn vị kiểm toán khác. Ngày 14/3/2018, PVNC đã có văn bản đề nghị UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC sau kiểm toán năm 2018 đến ngày 20/4/2019. Chi tiết xem file đính kèm

 
PVNC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Wednesday, 06 March 2019 14:56

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được Hội đồng quản trị  thông qua, ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là ngày 02/4/2019. Vậy Tổng công ty xin được công bố để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem thêm tại file đính kèm

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính quý4 năm 2018
Friday, 18 January 2019 15:38

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018, chi tiết xem file đính kèm

 
PVA công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
Friday, 26 October 2018 15:12

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018, chi tiết xem file đính kèm phần 1phần 2

 
PVNC xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3
Friday, 21 October 2016 08:25

Ngày 20/10/2016, PVNC đã có Tờ trình số 225/TTr-PVNC gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3/2016. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
Kết quả giao dịch cổ phiếu PVA của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Monday, 25 July 2016 10:40

Theo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), từ ngày 10/6/2016 đến ngày 10/8/2016, PVC đã bán 55.000 cổ phần của PVA, số cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch còn lại: 4.945.000 cổ phần. Chi tiết xem báo cáo tại đây

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2016
Friday, 26 February 2016 10:53

Ngày 25/02/2016, PVNC công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2016. Chi tiết xem tại đây

 
PVNC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016
Friday, 26 February 2016 10:45

Ngày 24/02/2016, PVNC đã gửi TRung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Theo đó, PVNC dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016 vào ngày 02/04/2016 và ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 là ngày 18/03/2016. Chi tiết xem thông báo tại đây

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 27
Unit members