PVNC: Nghị quyết về việc chuyển đổi Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Dầu khí Nghệ An sang mô hình Công ty cổ phần
Tuesday, 09 June 2015 15:04

Nghị quyết HĐQT Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Căn cứ đề án của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Dầu khí Nghệ An về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH một thành viên sang mô hình công ty cổ phần.

Read more...
 
PVNC: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông lần 3 năm 2015 và Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
Saturday, 09 May 2015 08:52

TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Địa chỉ: Tầng 10 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383 844560 - Fax: 0383.566600

Website: http://www.pvnc.com.vn.

Giấy ĐKKD số 2900325413 do sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/02/2012

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3.

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

07h00’  ngày 27/5/2015.

2. Địa điểm:

Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tải nội dung kèm theo tại đây.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông năm 2015: Tải nội dung tại đây

4. Xem và tải tài  liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2105 tại đây:

Tài liệu ĐHCD 2015;

 
PVNC: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông lần 2 năm 2015 và Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
Friday, 17 April 2015 14:36

TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Địa chỉ: Tầng 10 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383 844560 - Fax: 0383.566600

Website: http://www.pvnc.com.vn.

Giấy ĐKKD số 2900325413 do sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/02/2012

 

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2104
Friday, 17 April 2015 08:58

PVNC: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Download tài liệu kèm theo tại đây: Phần 1; phần 2; phần 3; phần 4

 
PVNC: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Tuesday, 14 April 2015 07:32

PVNC: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Download tài liệu kèm theo tại đây

 
PVNC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thursday, 09 April 2015 16:36

TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Địa chỉ: Tầng 10 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383 844560 - Fax: 0383.566600

Website: http://www.pvnc.com.vn.

Giấy ĐKKD số 2900325413 do sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/02/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Read more...
 
PVNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan
Thursday, 09 April 2015 15:39

Download tài liệu kèm theo tại đây

 
PVNC: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Friday, 27 March 2015 15:12

Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.
Địa chỉ liên lạc: Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, số 7 Quang Trung, T.P Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0383.844560-Fax: 0383.566600
Website: pvnc.com.vn


Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 405/PVNC-TCHC ngày 26 tháng 03 năm 2015 của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Nghệ An, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin:

Tải thông báo tại đây

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 27
Unit members