Dự án NMNĐ Thái Bình 2: Khởi công lắp dựng kết cấu thép nhà tua bin và nhà điều khiển trung tâm
Monday, 23 March 2015 10:07

Ngày 1/12/2014, tại Thái Bình, Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tổ chức lễ khởi công lắp dựng kết cấu thép nhà tua bin và nhà điều khiển trung tâm Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Read more...
 
PVNC thông báo về việc chuyển sàn chứng khoán PVA
Tuesday, 23 September 2014 16:16

Quyết định của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tổng công ty Xây Lắp Dầu Khí Nghệ An

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo số 1690/TB-VSD về việc thực hiện chuyển sàn Chứng khoán PVA từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Read more...
 
Thông báo về nghị quyết của hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc thành lập Công ty CP Đầu tư khu Đô thị Dầu khí Quang Trung
Tuesday, 23 September 2014 16:00

Quyết định của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tổng công ty Xây Lắp Dầu Khí Nghệ An

Ngày 23/9/2014 vừa qua. Hội đồng Quản Trị Tổng công ty Xây lắp Dầu Khí Nghệ An ra nghị quyết số 39/NQ-PVNC về việc thành lập Công ty CP Đầu tư Khu Đô thị Dầu khí Quang Trung để đầu tư triển khai thực hiện dự án: Cải tạo khu A-Khu chung cư Quang Trung, thuộc phường Quang Trung, TP Vinh,Nghệ An.

Tải nội dung Nghị quyết tại đây

 
Quyết định của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tổng công ty Xây Lắp Dầu Khí Nghệ An
Tuesday, 16 September 2014 14:21

Ngày 15/9/2014 vừa qua. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo số 500/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu Khí Nghệ An.

Tải nội dung thông báo tại đây

 
PVA: Phát hành lại BCTC năm 2013 đã được kiểm toán
Friday, 30 May 2014 10:25

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVA: 09/06 bị hủy niêm yết trên sàn HNX
Monday, 26 May 2014 14:18

Ngày 12/5/2014 vừa qua. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo số 429/TB-SGDHN về việc huỷ niêm yết cố phiếu PVA của CTCP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An. Theo thông báo ngày giao dịch cuối là 06/06.

Tải nội dung thông báo tại đây

 
PVNC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 lần thứ 3
Sunday, 18 May 2014 00:00

Sáng ngày 17- 5 -2014 tại Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An. Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2014 với 15 cổ đông tham dự, đại diện cho 5,046,260 Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014
Friday, 16 May 2014 07:32

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 27
Unit members