PVNC: Thông báo thay đổi người công bố thông tin
Tuesday, 13 May 2014 14:29

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí - Số 07 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC: Ban hành nghị quyết số 18/NQ-PVNC liên quan đến hoạt động SXKD
Monday, 12 May 2014 00:00

Ngày 12/5/2014 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 18/NQ-PVNC. Tải nội dung nghị quyết tại đây

 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán
Tuesday, 06 May 2014 00:00

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2014 trước kiểm toán
Tuesday, 22 April 2014 07:30

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại: 0383844560

Read more...
 
PVNC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 lần thứ 2
Thursday, 17 April 2014 14:35

Sáng ngày 17- 4 -2014 tại Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An. Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với 43 cổ đông tham dự, đại diện cho 5,168,990 Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì Đại hội không オンライン カジノ đủ điều kiện tiến hành.

 

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 sau kiểm toán
Tuesday, 01 April 2014 00:00

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Tuesday, 01 April 2014 00:00

TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Địa chỉ: Tầng 10 - Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383 844560 - Fax: 0383.566600

Website: http://www.pvnc.com.vn.

Giấy ĐKKD số 2900325413 do sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/02/2012

Read more...
 
PVNC: HĐQT ban hành nghị quyết số 14/NQ-PVNC liên quan đến hoạt động SXKD
Thursday, 27 March 2014 00:00

Ngày 26/3/2014 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 14/NQ-PVNC. Tải nội dung trích nghị quyết tại đây

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 27
Unit members