PVNC: HĐQT ban hành nghị quyết số 24/NQ-PVNC liên quan công tác nhân sự, SXKD
Saturday, 13 July 2013 07:57

Ngày 12/7/2013 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An ban hành nghị quyết số 24/NQ-PVNC . Tải nội dung nghị quyết tại đây

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2013
Thursday, 11 July 2013 14:57

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu phát hành thêm (4/8/2011 - 4/12/2011)
Tuesday, 09 July 2013 14:41

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: HĐQT ban hành nghị quyết số 22/NQ-PVNC liên quan công tác nhân sự, SXKD
Friday, 21 June 2013 00:00

Ngày 21/6/2013 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đưa ra nghị quyết số 22/NQ-PVNC .

Tải nội dung nghị quyết tại đây

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013 trước kiểm toán
Friday, 10 May 2013 14:45

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Read more...
 
PVNC: Lợi nhuận quý 1 tăng so với cùng kỳ
Thursday, 02 May 2013 09:51

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự biến động xấu của thị trường xây lắp và bất động sản, nhưng với những giải pháp đúng đắn và hợp lý nên hoạt động SXKD trong quý I/2013 của Tổng công ty đạt được tương đối khả quan với doanh thu đạt 44,4 tỷ đồng, lợi nhuận 3,1 tỷ đồng tăng 41,8% so với quý I/2012. Phát huy những kết quả đã đạt được, PVNC cố gắng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 với doanh thu đạt 547,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18,47 tỷ đồng.

 

Read more...
 
PVNC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 lần thứ 3
Monday, 29 April 2013 17:48

Sáng ngày 29-4-2013 tại Khách sạn Sinh Thái - khối 2 Thị trấn Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với 63 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.232.430 Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Read more...
 
PVNC: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2013
Friday, 26 April 2013 09:23

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Trụ sở chính: Tầng 10 Toà nhà Dầu khí - Số 7 đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

- Điện thoại:    0383844560

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 27
Unit members